Disclaimer

Oostendorp Autogroep is ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17086746. Deze disclaimer is van toepassing op al onze vestigingen.

Dit bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u niet de geadresseerde van dit bericht bent, wordt u verzocht dit bericht te vernietigen zonder van de inhoud kennis te nemen en de inhoud er van niet te gebruiken, niet te kopiƫren en niet onder derden te verspreiden. Oostendorp Autogroep is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de verzending van enige e-mail.


This message may contain information which is privileged or confidential. If you are not the named addressee of this message please destroy it without reading, using, copying or disclosing its contents to any other person. Oostendorp Autogroep is not responsible for any damage caused by sending any e-mail.

(please consider the environment before printing this e-mail)