Veelgestelde vragen over private lease

We begrijpen dat een auto privé leasen best ingewikkeld kan zijn. Hieronder vind je alle veelgestelde vragen over private lease. Zo ga je goed voorbereid op pad!

Bekijk veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hoe hoog is het BKR-Bedrag?

Als je bij ons een auto private leaset, zijn wij verplicht bij BKR te melden dat je en betalingsverplichting bij ons hebt. Wij registreren 100% van de totale leaseverplichting bij het BKR. 

Dit is als volgt te berekenen: leasetermijn x looptijd = 100% van de totale leasesom. 

Bijvoorbeeld:

Leasetermijn is € 249,-

Looptijd is 48 maanden

Dan is je BKR registratie: € 249 x 48 = € 11.952,- (100% van de totale leasesom)

Hoe bereken ik de opzegvergoeding?

Wil je de leaseovereenkomst voortijdig beëindigen? Dan werkt Oostendorp Autolease hieraan mee. Voorwaarde is wel dat de minimale looptijd van 12 maanden is verstreken.

Je kunt de vaste opzegvergoeding eenvoudig zelf berekenen. Wij werken namelijk met een vast percentage van 40% over de resterende leaseperiode.

Een rekenvoorbeeld:

Leasetermijn: € 249,-

Resterende leaseperiode: 12 maanden

De opzegvergoeding is: € 249 x 12 x 40% = € 1.195,20

Goed om te weten: er is een grens gesteld aan de opzegvergoeding. Bereken hiervoor het verschil tussen de gezamenlijke termijnbedragen die je hebt betaald en nog moet betalen tot het moment van opzegging, en de gezamenlijke - hogere - termijnbedragen die je tot dat moment had moeten betalen als je direct de leaseovereenkomst voor de kortere duur was aangegaan. Het bedrag dat hier uitkomt, is de maximale opzegvergoeding die je betaalt. 

Een rekenvoorbeeld

Leasetermijn obv 48 maanden € 249,-
Leasetermijn obv 36 maanden € 299,-
Verschil nog te betalen is het verschil in leasetermijn over de verstreken periode:
299 - 249 = 50,- x 36 maanden is € 1.800,-

In dit geval is de bovenste berekening voor jou het voordeligst. Deze € 1195,20 is de opzegvergoeding die je dan aan ons moet betalen.

Het is belangrijk dat de opzegvergoeding aan Oostendorp Autolease betaald is op de dag dat je de auto komt inleveren.

Wat als ik meer/minder kilometer rijd?

Elke 12 maanden verrekenen wij de eventuele extra kilometers met jou. Als wij niet over een recente kilometerstand beschikken, vragen wij je om hiervoor de kilometerstand aan ons door te geven.

Rijd je in het eerste jaar meer dan afgesproken, en in het tweede jaar juist minder? Dan worden de al gefactureerde extra kilometers in het tweede jaar weer verrekend. 

Wil je de extra kilometers al eerder afrekenen? Dat kan. Neem hiervoor zelf contact met ons op. Via een maandelijks voorschot verrekenen wij de extra kilometers dan alvast met jou. 

De meerkilometerprijs vind je in de leaseovereenkomst.

Hoe werkt de Subsidieregeling Elektrisch Vervoer Particulieren?

In principe komt iedereen in aanmerking voor subsidie indien er een elektrisch voertuig wordt gekocht of geleast. Let op: bij lease wordt de subsidie alleen toegekend als de leasemaatschappij is aangesloten bij het Keurmer Private Lease. Uiteraard is Oostendorp Autolease hierbij aangesloten.

De subsidie voor nieuwe auto's bedraagt EUR 4.000 en voor gebruikte auto's bedraagt deze subsidie EUR 2.000,-. Deze subsidie wordt na toekenning door de overheid rechtstreeks aan u uitgekeerd in maximaal 48 maandelijkse termijnen. Doordat de uitkering aan u rechtstreeks plaatsvindt, is de subdidie niet meegenomen in de gecommuniceerde tarieven op onze website. Ook de inkomens/lastentoets en BKR registratie vinden plaats zónder verrekening van de subsidie.

Wat te doen bij een klacht?

Heb je een klacht? Meld het ons! Dat kan per email en per telefoon. Uiteraard gaan we ons uiterste best doen om dit naar tevredenheid op te lossen.

Voor de volledigheid tref je via onderstaande link onze klachtenprocedure aan:

www.oostendorp-autolease.nl/private-lease/handige-documenten 

Hoe en waar lever ik mijn leaseauto in?

Aan het einde van het leasecontract lever je de auto in bij een door Oostendorp Autolease opgegeven locatie. Wij vullen samen met jou een innameformulier in, dat door jou en namens Oostendorp Autolease wordt ondertekend. Zorg dat je de auto inclusief alle toebehoren inlevert. Lees hiervoor ons innameprotocol.

Op de laatste dag van je leaseovereenkomst lever je de auto in bij Oostendorp Autolease. Wij vullen dan samen met jou het innameformulier in, met onder meer de datum, het tijdstip, de kilometerstand en de staat van de auto. Zowel jij als Oostendorp Autolease ondertekent het formulier. Aan de hand van het innameformulier maken we de eindafrekening op volgens de overeenkomst. Op het innameprotocol zie je welke schades wel en niet acceptabel zijn. Hierin staat ook wat je moet inleveren op de laatste dag. 

Waar vind ik de algemene voorwaarden?
De algemene voorwaarden van Oostendorp Private Lease vind je hier.
Wat is het Keurmerk Private Lease?
Het Keurmerk Private Lease is het kwaliteitskeumerk om een betrouwbaar leasecontract af te sluiten. Oostendorp Autolease is aangesloten bij het keurmerk, je kan er dan op vertrouwen dat je een veilig en betrouwbaar een auto leaset. Meer informatie? bekijk de website van het Keurmerk Private Lease.
Waar vind ik het aanbod private leaseauto's?
Bij Oostendop Autolease zijn alle modellen van de merken: Toyota, Hyundai, Suzuki, Mazda en Mitsubishi beschikbaar. Het aanbod vind je hier.
Kan ik mijn huidige auto inruilen?
Bij Oostendorp Autolease is het mogelijk om je auto in te ruilen. De inruilwaarde kan verrekend worden in het maandbedrag.
Kan ik een vooruitbetaling doen?

Met je eigen geld kun je een vooruitbetaling doen. De aanbetaling is eenmalig en wordt voorafgaand aan de leaseperiode gedaan. De vooruitbetaling is een definitieve betaling en kan alleen (deels) worden teruggevorderd bij een voortijdige beëindiging van het leasecontract. Wanneer het leasecontract voortijdig wordt beëindigd ontvang je het resterende bedrag van de vooruitbetaling. Een afschrijvingstabel van deze vooruitbetaling wordt tezamen met het contract verstuurd. De vooruitbetaling is maximaal 35% van de totale leasesom.

Voorbeeld:

Je hebt het bedrag van €6000,- aanbetaald voor een contract van 60 maanden. Jouw maandelijkse leasebedrag is hiermee met €100,- verlaagd. Mocht je het contract na 40 maanden beëindigen, dan ontvang je de som van de resterende termijnen retour. In dit geval bedraagt dit: 20 x 100 = €2000,-

Moet ik borg betalen?
Nee, bij Oostendorp Autolease hoef je geen borg te betalen.
Waarom moet ik een financiële toetsing doorgaan?
Om zeker te zijn of Private Lease verantwoord is zowel voor jou als voor Oostendorp Autolease wordt een financiële toetsing uitgevoerd. De financiële toetsing is er voor om de risico’s op betalingsproblemen zo klein mogelijk te houden. Voor de financiële toetsing worden de draagkrachtnormen zoals voorgeschreven door het Keurmerk Private Lease gehanteerd.
Hoe verloopt het acceptatieproces?

Wanneer je een auto geconfigureerd hebt in onze online configurator en vervolgens jouw
gegevens hebt ingevuld in het aanvraagformulier start het acceptatieproces
geheel automatisch. Per mail ontvang je een link vanuit het EDR (Home - EDR Credit Services).

Het EDR is de instantie welke de financiële toetsing uitvoert. In deze mail ontvang
je een doorverwijzing naar een online portaal, in dit portaal wordt de
automatische toetsing uitgevoerd. Hier dien je gegevens in te vullen als: Netto
loon, woonlasten, overige lopende leningen etc. Wanneer deze automatische
toetsing is goedgekeurd zal er door het EDR gevraagd worden om verschillende
stukken. Hierbij kunt u denken aan: afschrijvingen, salarisstroken, woonlasten,
pensioenoverzicht etc. Binnen 2 werkdagen zal er vervolgens een definitief oordeel
per mail worden verzonden. Als u bent goedgekeurd zal Oostendorp Autolease het
contract opstellen.

Welke kosten zijn allemaal inbegrepen bij Private Lease?

Bij Private Lease zijn nagenoeg alle kosten inbegrepen. Je betaalt een maandelijks bedrag en de brandstof. Eventuele verkeersboetes zijn voor eigen rekening. Wanneer er schade gereden wordt hanteren we een vaste eigen bijdrage van €300,- Deze is met afkoop te verlagen naar €150,- Bij Private Lease zit het volgende inbegrepen:

 • - Vervangend vervoer na 48 uur
 1. - Afschrijving
 2. - Onderhoud & Reparaties
 3. - Banden
 4. - Wegenbelasting
 5. - WA-Casco verzekering
 6. - Pechhulp
Wat is het Oostendorp zekerheidspakket?

De leaseovereenkomst kan zonder extra kosten van voortijdige contract beëindiging worden opgezegd wanneer één van onderstaande gebeurtenissen zich voordoet gedurende de looptijd van de leaseovereenkomst:

 • - Onvrijwillig ontslag
 • - Arbeidsongeschiktheid
 • - Echtscheiding
 • - Ontbinding Geregistreerd partnerschap
 • - Overlijden van één van de contractanten

De optie inzetten kan vanaf 12 maanden na inzetdatum van het leasecontract.

Heb ik bedenktijd?
Ja, de bedenktijd is 14 dagen na het ondertekenen van het contract. In de basis wordt
de auto besteld nadat de bedenktijd van 14 dagen is verstreken. Dient de auto
sneller geleverd te worden omdat het bijvoorbeeld een voorraad model betreft? Dan
kan je afzien van bedenktijd door dit schriftelijk op de overeenkomst te
bevestigen.
Hebben mijn schadevrije jaren invloed op het leasetarief?
Nee, de schadevrije jaren hebben geen invloed op de leaseprijs, ook niet bij meerdere
schadevrije jaren.
Hoe werkt het innameproces?
De auto wordt definitief ingenomen bij Oostendorp Autolease, Industrielaan 1 te
Uden. Dit gebeurt door een onafhankelijke partij, zodat we eventuele schades
door kunnen belasten aan de klant met een onafhankelijk rapport wat ten
grondslag ligt aan deze afrekening. We hebben een inname protocol op onze
website staan, zodat de klant op voorhand weet welke schades acceptabel zijn.
Wie mag er in de private leaseauto rijden?
Iedereen mag in de Private Lease auto rijden mits de bestuurder minimaal 1 jaar in het
bezit is van een geldig Nederlands rijbewijs.
Wat moet ik doen bij schade?
Ieder geval van schade (aanrijding, ongeval, diefstal, vandalisme etc.) moet binnen
24 uur bij Oostendorp Autolease gemeld te worden. Wij vragen je om altijd een
schadeformulier in te vullen ten behoeve van een spoedige schadeafhandeling. In
geval van ruitschade bij een door Oostendorp Autolease verzekerde auto, is het
niet nodig om een schadeformulier in te vullen. Dit geldt ook als alleen schade
is toegebracht aan een eventuele tegenpartij. Wij vragen je om het ingevulde
schadeformulier op de voorzijde te laten ondertekenen door de tegenpartij,
waarna door jezelf de achterzijde eveneens volledig invult. Een blanco
schadeformulier treft je aan in de aan je uitgereikte berijdersmap. Het
ingevulde schadeformulier dient zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 48 uur,
toegezonden te worden aan Oostendorp Autolease. Dit kan verstuurd worden naar: schade@oostendorp-autolease.nl.
In welke landen mag ik met de auto rijden?
Landen waar het is toegestaan om met de auto te rijden zijn: O Oostenrijk F Frankrijk M Malta AL Albanië FIN Finland MA Marokko AND Andorra GB Verenigd Koningrijk en Noord Ierland MD Moldavië B België GR Griekenland MK F.Y.R.O.M. BG Bulgarije H Hongarije N Noorwegen BY Wit Rusland HR Kroatië NL Nederland CH Zwitserland I Italië P Portugal Aanvullende voorwaarden 20200307_PLK_2_Aanvullende voorwaarden CY¹ Cyprus IL Israël PL Polen CZ Tsjechische Republiek IRL Ierland RO Roemenië D Duitsland IS IJsland RUS Rusland DK Denemarken L Luxemburg S Zweden E Spanje LT Litouwen SRB² Servië EST Estland LV Letland SLO Slowaakse Republiek TN Tunesië TR Turkije UA Oekraïne.

Waar vind je ons?

Oostendorp Autolease

Oostendorp Autolease

Industrielaan 1
5405 AA Uden

Vandaag geopend

08:00 - 17:30